KONDISJON

Roing

Timen kan variere, med er ofte bygget opp etter intervallprinsippet, og man jobber hovedsakelig på tid. Den vil også inneholde enkle og effektive styrkeøvelser. Du jobber vekselsvis med roing og styrke. Det et stor variasjon i opplegget, og det kan endre seg fra gang til gang. Timen passer for deg som ønsker høy intensitet, bedre kondisjon og økt styrke. 

Roing/Styrke

Romaskinen er en fantastisk måte å trene kondisjon på. Skånsom og krevende som inkluderer 89% av alle muskler i kroppen. Dette er en kombinasjonstime hvor man jobber vekselvis med roing og styrke til forskjellige intervaller. Her vil du bli undervist i hvordan man kan bruke hele kroppen til å generere masse kraft på romaskinen sammen med enkle styrkeøvelser.

Roing/Styrke Tabata

Tabata definerer hvilken tidsintervall som blir brukt. 20/10*8+60 betyr 20 sekunder arbeid, 10 sekunder hvile, 8 ganger per stasjon, etterfulgt av 1 minutt pause før neste stasjon. Romaskinen er en fantastisk måte å trene kondisjon på. Skånsom og krevende som inkluderer 89% av alle muskler i kroppen. Her vil du bli undervist i hvordan man kan bruke hele kroppen til å generere masse kraft på romaskinen sammen med enkle styrkeøvelser.